Điện mặt trời

Điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ công suất 8300Wp cho hộ gia đình

Đối tượng: Hộ gia đình Công suất: 8300Wp Thời gian: 2018 Thành phố: Mimosa – Ecopark Tình trạng: Hoàn thành